KATEDRA INFORMATIKY

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava

17. listopadu 15/2172
708 33  Ostrava - Poruba

 

nová budova FEI v kampusu Ostrava - Poruba

IČ: 61989100

 

Sekretariát EA433


Renata Matějková
renata.matejkova@vsb.cz, +420 597 325 961

Ivana Korčeková
ivana.korcekova@vsb.cz, +420 597 325 909


Mišička Petrželová
michaela.petrzelova@vsb.cz, +420 597 325 965

 

Kontakt pro studenty EA445


Yveta Geletičová
tajemník Katedry informatiky
yveta.geleticova@vsb.cz, +420 597 325 962

 

 

Katedra informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava