Kurzy pro veřejnost

Ve spolupráci nebo sami poskytujeme také kurzy pro širokou veřejnost, firmy, apod. Můžete si vybrat z naší nabídky a oslovit odpovídající kontakty.

 

Kroužek programování

Katedra informatiky pořádá kroužek programování pro děti od 11 do 15 let, který je veden zábavnou formou a děti si vyzkoušejí základy tvorby programů.
Více informací najdete na https://krouzekprogramovani.vsb.cz.

 

Specializované kurzy CybersecurityGuru

Specialisté na počítačovou bezpečnost výzkumné skupiny NAVY, která je součástí Katedry informatiky, zahajují školící kurzy z oblasti počítačové bezpečnosti pro soukromé i státní společnosti a zaměstnance. Kurzy jsou zaměřeny nejen na předem definované oblasti počítačové bezpečnosti, ale lze rovněž požádat o specializované kurzy šité na míru. Informace a kontakty jsou na http://cybersecurityguru.vsb.cz.

 

Specializované kurzy technologií síťové a serverové infrastruktury

Kurzy jsou vedené formou praktických workshopů. Každý kurz je koncipován do celkem pěti odpoledních tutoriálů, kdy každý tutoriál trvá tři hodiny. Celkem tedy 5x3h = 15 hodin / kurz. Kurzy nejsou součástí standardní výuky a jejich absolvování nevyžaduje žádné formální prerekvizity. Přihlašování do kurzů probíhá celoročně a kurzy jsou otevírány vždy dle aktuální poptávky při naplnění minimálního počtu účastníků.

Kurzy vedou zkušení lektoři, zaměstnanci VŠB-TUO, katedry informatiky resp. centra informačních technologií, kteří se danou problematikou zabývají prakticky.

Cena za jednoho účastníka za kurz je 20.000,- Kč bez DPH . Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu jsou čtyři účastníci. Účastníci nemusí být nutně z jedné organizace. Máte-li větší tým specialistů, popř. zájem o různá či speciální témata napříč celé osnovy kurzů, kontaktujte nás, domluvíme se individuálně.

V případě zájmu o kurz, popř. o dodatečné informace, kontaktujte, prosím, koordinátora - Ing. Pavel Jeníček, pavel.jenicek@vsb.cz, tel.: 608 733 288

 

 

Síťové technologie

 

Základní BGP

 •   princip směrování v internetu, autonomní systém, PA/PI adresy, multihoming
 •   BGP protokol, princip, atributy, rozhodovací proces
 •   interní/externí BGP, synchronizace s IGP, multihop
 •   konfigurace BGP, propagování lokálních sítí, redistribuce
 •   nastavování a testování atributů, route-mapy, prefix listy
 •   ovlivnění odchozího provozu, weight, local preference
 •   ovlivnění příchozího provozu, MED, AS-PATH prepend

 

Pokročilé BGP

 •   route reflectory
 •   peer group, peer template
 •   agregace, suppress, unsuppress map, AS-set
 •   BGP community, nastavení, testování, Well-Known community
 •   filtrování prefixů pomocí ACL, route-map, prefix listů
 •   AS-path access listy, regulární výrazy
 •   BGP dampening
 •   bezpečnost BGP, autentizace
 •   rychlost konvergence BGP protokolu
 •   RTBHR
 •   multiprotocol BGP, BGP směrování v IPv6 síti

 

MPLS technologie

 •   princip fungování, label stack, RIB, FIB, LIB, LFIB
 •   LDP protokol, alokace labelu,
 •   konfigurace frame-mode, troubleshooting
 •   MPLS VPN, VRF, route distinguisher, route target
 •   PE-CE směrování, statika, RIP, OSPF, BGP
 •   common services, internet routing
 •   AToM, EoMPLS
 •   IPv6 na MPLS síti, 6PE, 6VPE

 

Site-to-site VPN

 •   IPSec protokol, tunnel/transport mode, ESP, AH, SA
 •   IKEv1, IKEv2
 •   konfigurace Site-to-site IPSec VPN
 •    pomocí crypto mapy
 •    se statickým VTI
 •    s dynamickým VTI
 •    s IKEv1, IKEv2
 •   multicast a dynamické směrování přes IPSec/GRE tunel
 •   DMVPN, NHRP, mGRE, směrování
 •   GET VPN

 

IPv6

 •   adresování, IPv6 hlavička, extension headery
 •   ICMPv6, NS,NA, RS,RA
 •   přidělování adres – SLAAC, bezestavové, stavové DHCP, knfigurace
 •   směrování – statika, RIPng, OSPFv3, EIGRP, mBGP
 •   IPv6 multicast, MLD, PIM
 •   bezpečnost IPv6 protokolu
 •   IPv6 IPSec tunel
 •   tunelování IPv6 provozu přes IPv4 síť, IPv6IP/GRE tunel
 •   IPv6 prefix delegation

 

Bezpečnost počítačových sítí

 •   Firewally
 •   bezestavové ACL, stavový firewall, aplikační firewall, proxy, UTM
 •   konfigurace Zone-based firewallu na Cisco IOS
 •   konfigurace firewallu na Cisco ASA
 •   konfigurace firewallu na Fortigate
 •   útoky na switche a ochrana před nimi
 •   port security
 •   zabezpečení spanning tree protokolu
 •   access listy, VACL
 •   DHCP snooping, ARP inspection, IP source guard
 •   security best practices na routerech
 •   autentizace směrovacích protokolů

 

Fibre Channel na zařízeních Cisco

 •   FC technologie, rámec, typy portů, FCID, WWN
 •   FLOGI, prirazeni FCID, FCNS
 •   zony, zoneset, device-alias, LUN masking
 •   propojeni switchu, E-port, ISL, domain ID, principal switch
 •   zoning přes více switchů, distribuce zonesetu
 •   FSPF, preference cesty
 •   redundance SANA-SANB, multipathing, VSANy
 •   NPV/NPIV
 •   trunking, port channeling
 •   FCoE, DCB, priority flow control, lossless Ethernet
 •    konfigurace FCoE

 

Multicasty a QoS

 •   IGMP, IGMP snooping, PIM
 •   SSM, bidir
 •   Auto RP, BSR, Anycast RP
 •   MSDP
 •   marking, NBAR, SLA
 •   trafic shaping, policing
 •   queuing, RED

Virtualizace na VMware

 

Základy virtualizace

 • koncepce virtualizace, lokální virtualizace,
 • prostředí VMware vSphere a jeho instalace,
 • možnosti licencování a základní práce,
 • VMware vCenter Server, instalace a konfigurace,
 • správa zdrojů a technologie pro vysokou dostupnost.

 

Síťování v prostředí VMware vSphere

 • rozdíl mezi logickou a fyzickou sítí,
 • funkce vmKernelu a TCP/IP stacků,
 • popis vSS, vytvoření a jeho konfigurace,
 • popis vDS, vytvoření a jeho konfigurace,
 • nasazení firewallu na VMware ESXi,
 • možnosti ladění síťových problému (sledovaní metrik, odchytávaní paketů).

 

Práce s úložišti v prostředí VMware vSphere

 • popis práce s úložišti a lokálními disky,
 • protokol FC a jeho konfigurace,
 • protokol NFS a jeho konfigurace,
 • protokol iSCSI a jeho konfigurace,
 • ladění problému s úložišti.

 

Správa prostředí VMware vSphere

 • správá uživatelů, rolí a práv,
 • propojení s AD jako zdrojem identit,
 • propojení s OpenLDAP jako zdrojem identit.
 • skriptování v PowerCLI,
 • nástroj esxcli.

 

Pokročilá správa prostředí VMware vSphere

 • esxtop,
 • VMware vCenter Converter pro P2V migrace,
 • logování ve VMware vRelize Log Insight,
 • monitoring stavu prostředí,
 • VMware Certifikace, HoL a další zdroje vzdelávání.

 

Kybernetická bezpečnost

 

Nástroje pro penetrační testování

 • Jak probíhá útok.
 • Seznámení s běžně používanými nástroji
  • Metasploit
  • WPScan
  • Nikto
  • Hydra
  • BurpSuite
  • Nmap
  • Wireshark
  • John the Ripper
  • Shodan
  • Google hacking

 

Zranitelnosti webových aplikací

 • SQL injection.
 • XSS.
 • Session hijacking.
 • Information leaks.
 • Nastavení HTTPS.
 • Jak hashovat hesla.
 • Bruteforce hesel.

 

MitM, spoofing, sniffing

 • MitM na drátových a bezdrátových sítích.
 • Obrana proti MitM v LAN síti.
 • Odposlech Wi-Fi sítí.
 • Downgrade šifrovaného spojení.

 

Útoky na Wi-Fi sítě

 • Obecně o zabezpečení bezdrátových sítí.
 • Prolomení WEP, WPA/WPA2 zabezpečené sdíleným klíčem.
 • Útok na WPA2 enterprise.
 • Rogue AP

 

Scan zranitelností v rozsáhlé infrastruktuře

 • Hromadné scanování rozsáhlých sítí.
 • Vyhodnocení závažnosti nalezených zranitelností.
 • Ověření zranitelností “ručně”.
 • Jak zmírnit následky “nepatchovatelné” chyby.

 

Forenzní analýza

Forenzní analýza napadeného Linuxového serveru.

 • Jak získat data pro forenzní analýzu.
 • Opatření proti znehodnocení dat.
 • Jak při analýze postupovat.
 • Časová osa souborového systému.
 • Jak si pomoct před samotným incidentem.
 • Co by měla obsahovat závěrečná zpráva.