Konzultace studentů jsou možné vždy v úterý od 13.00 - 15.00. Vždy je však nutná domluva e-mailem a v předstihu.

 Pro sdílení a vytváření "kolektivní inteligence" je v rámci předmětů IT a VIA provozována Facebook skupina.

 

Internetové technologie (IT)

Tato stránka je věnována studentům, kteří absolvují předmět IT (letní semestr 2020/2021) v prezenční i kombinované formě studia.

Veškeré informace související s předmětem najdete v tomto PDF dokumentu (aktualizace: 7.2.2021) 

Hlavní komunikační kanál pro průběh výuky předmětu je skupina na MS Teams!

 

Přednášky

 

Cvičení/Prezentace

Přihlášení do přehledu na MS Teams (záložka Prezentace studentů (prezenční)). Stejné téma se nesmí v průběhu semestru opakovat. Na jedno cvičení mohou být přihlášení max. 2 studenti!

 

Kombinované studium má pro evidenci témat pro zápočtový projekt samostatný přehled v části Kombinované studium!