Konzultace studentů jsou možné vždy v úterý od 13.00 - 15.00. Vždy je však nutná domluva e-mailem a v předstihu.

 Pro sdílení a vytváření "kolektivní inteligence" je v rámci předmětů IT a VIA provozována Facebook skupina.

 

Vývoj Internetových Aplikací (VIA)

Tato stránka je věnována studentům, kteří absolvují předmět VIA (zimní semestr 2020/2021) v prezenční i kombinované formě studia. 

Veškeré informace o náplni předmětu, informačních zdrojích, požadavcích na zápočet a zkoušku najdete v tomto PDF dokumentu 
(aktualizace: 15.9.2020)
 

Zde najdete vzorové weby jako podklady pro Projekt B!

 

 

Development of Internet Applications (VIA - EN)

 

All information on credit requirements and exam can be found in this PDF document 

This is package of resources for Project B!