Konzultace studentů jsou možné vždy v úterý od 13.00 - 15.00. Vždy je však nutná domluva e-mailem a v předstihu.

 

Internetové technologie (IT)

Tato stránka je věnována studentům, kteří absolvují předmět IT (letní semestr 2021/2022) v prezenční i kombinované formě studia.

Veškeré informace související s předmětem najdete v tomto PDF dokumentu (aktualizace: 6.2.2022) 

Hlavní komunikační kanál pro průběh výuky předmětu je skupina na MS Teams!
Přihlášení do přehledu na MS Teams (záložka Prezentace studentů (prezenční)). Stejné téma se nesmí v průběhu semestru opakovat. Na jedno cvičení mohou být přihlášení max. 2 studenti!

Kombinované studium má pro evidenci témat pro zápočtový projekt samostatný přehled v části Kombinované studium!

Pr1