Konzultace studentů jsou možné vždy v úterý od 13.00 - 15.00. Vždy je však nutná domluva e-mailem a v předstihu.

 Pro sdílení a vytváření "kolektivní inteligence" je v rámci předmětů IT a VIA provozována Facebook skupina.

 

Internetové technologie (IT)

Tato stránka je věnována studentům, kteří absolvují předmět IT (letní semestr 2019/2020) v prezenční i kombinované formě studia.

Veškeré informace související s předmětem najdete v tomto PDF dokumentu (aktualizace: 9.2.2020) 

 

Cvičení/Prezentace

maximálně 2 studenti na cvičení, pokud není u termínu cvičení uvedena žádná prezentace, pak se cvičení nekoná! Jako posluchači můžete přicházet na jakákoliv cvičení a prezentace (příp. i pro studenty, které téma zajímá a nejsou studenti IT). Jako prezentující musíte vždy prezentovat na termínu, který odpovídá Vašemu rozvrhu!

 

Michal Falát - Blockchain a krytoměny

Tomáš Štekr - Sdílení a přenos souborů v síti (např. Samba, NFS, apod.)

Marcel Jurista - Laravel & Vue

Jan Polok - DarkNet

Tomáš Macák - Webové servery

Petr Řepa - CSS frameworky (Bootstrap, Foundation, Materialize...)

Tomáš Král - Framework Ruby on Rails

Lukáš Grunert - Softwarově definované sítě

Tomáš Orság - Vue.js a Nuxt.js

Marcel Koniar - Webové služby pre vývoj Machine learning aplikácií

Petr Ščurek - Bezpečnost na internetu (https, certifikační autority, VPN)

Jiří Krasula - Distribuované verzovací systémy

Lukáš Drábek - IdentityServer4 (ASP.NET Core 3 and IdentityServer4)

Tomáš Zvonek - Java Server Faces a knihovny Primefaces a Omnifaces

Filip Šigut - LoRaWAN a IoT

Adam Maják - Bezpečnost státních portálů SK

Filip Hanslík - Django a React

Pavol Urban - Jupyter Notebook a Google Colab

Dalibor Zeman - PKI a CA infrastruktury

Lukáš Klobasa - Monitoring sítí Prometheus, Grafana

Ondřej Freisler - WebDesign a SEO

Lukáš Mrvečka - Microservices a ich využitie

Matěj Nedojedlý - Penetrační testování (OpenVAS freeware a nástroj Nessus)

Adam Sladký - VoIP

Daniel Brát - Serializační formáty

 

Van Khanh Duy Phan - Containerized server/application and serverless computing

Maksim Kirei - Security algorithms with WPA3

Elektronické publikování (ELP)

Zde najdete základní informace o podkladech na cvičení předmětu Elektronické publikování, který přednáší doc. Jiří Dvorský.

Požadavky na získání zápočtu (týká se mých skupin, tj. dle rozvrhu pondělí 10:45 a 14:15)

 

TEST - test je z důvodů současné situace zrušen a body jsou kompletně přesunuty v rámci hodnocení projektu.

PROJEKT - vypracovaný technický smysluplný dokument o rozsahu min. 10 stran, který bude obsahovat všechny konstrukce zmíněné na cvičeních resp. v odkazovaných materiálech. Součástí projektu bude také vytvořená prezentace v šabloně Beamer! 

Konkrétně bude dokument obsahovat (mimo samotný formátovaný text):

 • tabulka
 • různé typy výčtů/seznamů
 • různá plovoucí prostředí
 • odkazy na literaturu a seznam literatury
 • generovaný obsah
 • hypertextové odkazy a barvy (hyperref, xcolor)
 • graf/obrázek přímo nakreslený pomocí TIKZ
 • vložené obrázky
 • matematické formulace
 • zdrojový kód nebo popis algoritmu (algorithm2e, listings)
 • rejstřík

 

Jako projekt může být odevzdána také Bc. práce, nicméně požadavky jsou stejné. Pokud některé prvky standardně nejsou obsaženy v práci, je možné je doplnit a vložit "násilně", a to pro účely odevzdání projektu.

 

Odevzdání projektu proběhne e-mailem, a to následovně:

 • E-mail bude obsahovat ZIP balíček, ve kterém bude TEX soubor, soubory s obrázky a výsledný PDF soubor (žádné pracovní soubory)
 • Projekt odešlete na mou e-mailovou adresu nejpozději 26.4.2020