Konzultace studentů jsou možné vždy v úterý od 13.00 - 15.00. Vždy je však nutná domluva e-mailem a v předstihu.

 Pro sdílení a vytváření "kolektivní inteligence" je v rámci předmětů IT a VIA provozována Facebook skupina.

 

Internetové technologie (IT)

Tato stránka je věnována studentům, kteří absolvují předmět IT (letní semestr 2018/2019) v prezenční i kombinované formě studia.

Veškeré informace související s předmětem najdete v tomto PDF dokumentu (aktualizace: 11.2.2019) 

 

Přednášky

Cvičení/Prezentace

maximálně 2 studenti na cvičení, pokud není u termínu cvičení uvedena žádná prezentace, pak se cvičení nekoná! Jako posluchači můžete přicházet na jakákoliv cvičení a prezentace (příp. i pro studenty, které téma zajímá a nejsou studenti IT)

 

 • 18.2.2019, 12:30 - bonus 20%
  Jakub Horváth - Javascriptový framework Vue.js
  Adam Albert - Framework ELM lang
 • 19.2.2019, 7:15 - bonus 20%
  Jan Tyc - Bezpečnost webových aplikací a prezentací
  Miloslav Szczypka - Darknet a jeho fungování
 • 25.2.2019, 12:30 - bonus 10%
  Jakub Gabor - CMS a Wordpress
 • 26.2.2019, 7:15 - bonus 10%
  Adam Podlas - Progressive Web Apps
  Jiří Jakubowski - Nintex a SharePoint
 • 4.3.2019, 12:30
 • 5.3.2019, 7:15
  Richard Vašek - Serverless aplikace
 • 11.3.2019, 12:30
 • 12.3.2019, 7:15
 • 18.3.2019, 12:30
  Matěj Chutný - TypeScript
  Jan Hložek - OctoberCMS a Laravel
 • 19.3.2019, 7:15
  Patrik Nechajev - VoIP a jeho využití
 • 25.3.2019, 12:30
 • 26.3.2019, 7:15
 • 1.4.2019, 12:30
  Vladimír Gromotovič - UI a UX
 • 2.4.2019, 7:15
 • 8.4.2019, 12:30
 • 9.4.2019, 7:15
 • 15.4.2019, 12:30
 • 16.4.2019, 7:15

Elektronické publikování (ELP)

Zde najdete základní informace o podkladech na cvičení předmětu Elektronické publikování, který přednáší doc. Jiří Dvorský.

Požadavky na získání zápočtu:

 1. TEST - jednoduchý text na syntaxi a konstrukce Latexu, proběhne bude upřesněno (10 bodů)
 2. PROJEKT - vypracovaný technický smysluplný dokument o rozsahu min. 10 stran, který bude obsahovat všechny konstrukce zmíněné na cvičeních (tabulka, výčty, plovoucí prostředí, formátování, strukturu dokumentu, literaturu, obsah, graf, obrázky, atd.). K dokumentu bude vytvořena také prezentace v Beameru.