Konzultace studentů jsou možné vždy v úterý od 13.00 - 15.00. Vždy je však nutná domluva e-mailem a v předstihu.

 Pro sdílení a vytváření "kolektivní inteligence" je v rámci předmětů IT a VIA provozována Facebook skupina.

 

Internetové technologie (IT)

Tato stránka je věnována studentům, kteří absolvují předmět IT (letní semestr 2019/2020) v prezenční i kombinované formě studia.

Veškeré informace související s předmětem najdete v tomto PDF dokumentu (aktualizace: 9.2.2020) 

 

Cvičení/Prezentace

maximálně 2 studenti na cvičení, pokud není u termínu cvičení uvedena žádná prezentace, pak se cvičení nekoná! Jako posluchači můžete přicházet na jakákoliv cvičení a prezentace (příp. i pro studenty, které téma zajímá a nejsou studenti IT). Jako prezentující musíte vždy prezentovat na termínu, který odpovídá Vašemu rozvrhu!

 

Michal Falát - Blockchain a krytoměny

Tomáš Štekr - Sdílení a přenos souborů v síti (např. Samba, NFS, apod.)

Marcel Jurista - Laravel & Vue

Jan Polok - DarkNet

Tomáš Macák - Webové servery

Petr Řepa - CSS frameworky (Bootstrap, Foundation, Materialize...)

Tomáš Král - Framework Ruby on Rails

Lukáš Grunert - Softwarově definované sítě

Tomáš Orság - Vue.js a Nuxt.js

Marcel Koniar - Webové služby pre vývoj Machine learning aplikácií

Petr Ščurek - Bezpečnost na internetu (https, certifikační autority, VPN)

Jiří Krasula - Distribuované verzovací systémy

Lukáš Drábek - IdentityServer4 (ASP.NET Core 3 and IdentityServer4)

Tomáš Zvonek - Java Server Faces a knihovny Primefaces a Omnifaces

Filip Šigut - LoRaWAN a IoT

Adam Maják - Bezpečnost státních portálů SK

Filip Hanslík - Django a React

Pavol Urban - Jupyter Notebook a Google Colab

Dalibor Zeman - PKI a CA infrastruktury

Lukáš Klobasa - Monitoring sítí Prometheus, Grafana

Ondřej Freisler - WebDesign a SEO

Lukáš Mrvečka - Microservices a ich využitie

Matěj Nedojedlý - Penetrační testování (OpenVAS freeware a nástroj Nessus)

Adam Sladký - VoIP

Elektronické publikování (ELP)

Zde najdete základní informace o podkladech na cvičení předmětu Elektronické publikování, který přednáší doc. Jiří Dvorský.

Požadavky na získání zápočtu:

  1. TEST - jednoduchý text na syntaxi a konstrukce Latexu, proběhne na cvičeních 6.4.2020 (10 bodů)
  2. PROJEKT - vypracovaný technický smysluplný dokument o rozsahu min. 10 stran, který bude obsahovat všechny konstrukce zmíněné na cvičeních (tabulka, výčty, plovoucí prostředí, formátování, strukturu dokumentu, literaturu, obsah, graf, obrázky, atd.). K dokumentu bude vytvořena také prezentace v Beameru.