Konzultace studentů jsou možné vždy v úterý od 13.00 - 15.00. Vždy je však nutná domluva e-mailem a v předstihu.

 Pro sdílení a vytváření "kolektivní inteligence" je v rámci předmětů IT a VIA provozována Facebook skupina.

 

Internetové technologie (IT)

Tato stránka je věnována studentům, kteří absolvují předmět IT (letní semestr 2019/2020) v prezenční i kombinované formě studia.

Veškeré informace související s předmětem najdete v tomto PDF dokumentu (aktualizace: 9.2.2020) 

 

Cvičení/Prezentace

maximálně 2 studenti na cvičení, pokud není u termínu cvičení uvedena žádná prezentace, pak se cvičení nekoná! Jako posluchači můžete přicházet na jakákoliv cvičení a prezentace (příp. i pro studenty, které téma zajímá a nejsou studenti IT). Jako prezentující musíte vždy prezentovat na termínu, který odpovídá Vašemu rozvrhu!

 

 • 18.2.2020, 9:00 - bonus 20%
 • 18.2.2020, 10:45 - bonus 20%
  Michal Falát - Blockchain a krytoměny
  Tomáš Štekr - Sdílení a přenos souborů v síti (např. Samba, NFS, apod.)
 • 25.2.2020, 9:00 - bonus 10%
 • 25.2.2020, 10:45 - bonus 10%
  Marcel Jurista - Laravel & Vue
  Jan Polok - DarkNet
 • 3.3.2020, 9:00
  Tomáš Macák - Webové servery
  Petr Řepa - CSS frameworky (Bootstrap, Foundation, Materialize...)
 • 3.3.2020, 10:45
  Tomáš Král - Framework Ruby on Rails
 • 10.3.2020, 9:00
 • 10.3.2020, 10:45
 • 17.3.2020, 9:00
  Lukáš Grunert - Softwarově definované sítě
  Tomáš Orság - Vue.js a Nuxt.js
 • 17.3.2020, 10:45
 • 24.3.2020, 9:00
  Petr Ščurek - Bezpečnost na internetu (https, certifikační autority, VPN)
  Jiří Krasula - Distribuované verzovací systémy
 • 24.3.2020, 10:45
 • 31.3.2020, 9:00
  Lukáš Drábek - IdentityServer4 (ASP.NET Core 3 and IdentityServer4)
 • 31.3.2020, 10:45
 • 7.4.2020, 9:00
 • 7.4.2020, 10:45
 • 14.4.2020, 9:00
 • 14.4.2020, 10:45

Elektronické publikování (ELP)

Zde najdete základní informace o podkladech na cvičení předmětu Elektronické publikování, který přednáší doc. Jiří Dvorský.

Požadavky na získání zápočtu:

 1. TEST - jednoduchý text na syntaxi a konstrukce Latexu, proběhne na cvičeních 6.4.2020 (10 bodů)
 2. PROJEKT - vypracovaný technický smysluplný dokument o rozsahu min. 10 stran, který bude obsahovat všechny konstrukce zmíněné na cvičeních (tabulka, výčty, plovoucí prostředí, formátování, strukturu dokumentu, literaturu, obsah, graf, obrázky, atd.). K dokumentu bude vytvořena také prezentace v Beameru.