Nabídka práce a praxe

Kvalitní uplatnění našich absolventů patří ke klíčovým cílům naší výuky a aktivit katedry. K tomuto je nezbytná spolupráce a kontakt se společnostmi z praxe, a to nejen z oblasti ICT, které hledají nové zaměstnance, brigádníky či stážisty. Zároveň uvítáme vazby s kvalitními spolupracujícími firmami, pro zajištění odborných praxí studentů v rámci jejich absolventských prací.

 

Pokud jste firma, která má pro naše studenty či absolventy nabídku praxe, práce, brigády, apod., neváhejte nás kontaktovat. Relevantní nabídky zveřejníme na našich webových stránkách.

 

Pokud máte zájem o bližší spolupráci či partnerství s Katedrou informatiky, ať již formou přímé podpory, darů, propagace, přednášek, exkurzí, apod., rovněž nás kontaktujte a určitě se domluvíme na možnostech partnerství.

 

Své nabídky či návrhy na spolupráci posílejte na emailovou adresu web@cs.vsb.cz.

 

Pravidla pro zveřejňování nabídek:

  1. Nabídka musí být dodána ve formátu PDF se všemi náležitostmi pro inzerát/nabídku práce či praxe (popis pozice, místo práce, informace o společnosti, kontakt, atd.)
  2. Vyhrazujeme si právo zaslanou nabídku nezveřejnit, a to především v případech, kdy zadavatelem bude personální agentura nebo nabídka nebude splňovat očekávané náležitosti či nebude vhodná pro cílovou skupinu našich studentů/absolventů.
  3. Nabídka bude vystavena a veřejně přístupna po dobu 30 dní od jejího zveřejnění.