Nabídka práce a praxe

Kvalitní uplatnění našich absolventů patří ke klíčovým cílům naší výuky a aktivit katedry. K tomuto je nezbytná spolupráce a kontakt se společnostmi z praxe, a to nejen z oblasti ICT, které hledají nové zaměstnance, brigádníky či stážisty. Zároveň uvítáme vazby s kvalitními spolupracujícími firmami, pro zajištění odborných praxí studentů v rámci jejich absolventských prací.

 

Pokud jste firma, která má pro naše studenty či absolventy nabídku praxe, práce, brigády, apod., neváhejte kontaktovat Kariérní centrum VŠB-TUO. 

 

Pokud máte zájem o bližší spolupráci či partnerství s Katedrou informatiky, ať již formou přímé podpory, darů, propagace, přednášek, exkurzí, apod., kontaktujte nás a určitě se domluvíme na možnostech partnerství.

 

Pro nabídky práce a praxe kontaktujte Kariérní centrum VŠB-TUO.