Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí podle pravidel a směrnic definovaných na úrovni fakulty a univerzity. Bližší informace o podmínkách přijetí na dané studijní programy či obory najdete na fakultních webových stránkách.

 

 

Informace o přijímacích řízeních