Doktorské studium

Doktorské studium je na Katedře informatiky organizováno na úrovni celé fakulty. To na katedře probíhá v rámci studijního programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika, kde je k dispozici několik studijních oborů, a to včetně oboru Informatika. Detailní informace o možnostech doktorského studia najdete tedy na webových stránkách Fakulty elektrotechniky a informatiky.

 

Nabídka témat pro studium v doktorském studiu
 

program Informatika   program Bioinformatika a výpočetní biologie