Informace pro studenty

Zde najdete důležité informace zveřejňované v průběhu semestru. Pokud máte nějaké dotazy či potřebujete řešit studijní záležitosti, kontaktujte fakultní studijní oddělení nebo studijní referentku katedry.

 

Rozvrh   Informace pro studenty FEI  

 Harmonogram akademického roku   Harmonogram kombinovaného studia

 

Bakalářské studium

Informace k zadání a odevzdávání Bakalářských prací najdete ZDE!

 

Informace pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním oboru IVT:
Výuka se od akademického roku 2015/16 řídí novým studijním plánem. Tento lze nalézt v IS Edison nebo v přehlednější podobě. Studenti se musí povinně zúčastnit předběžného zápisu, zvolit si téma semestrálního projektu pro 1. ročník a s ním související předměty, vše dle pokynů

 

Kombinované studium - 2020/2021

 

Magisterské studium

Informace k zadání a odevzdávání Diplomových prací najdete ZDE (pro obor IKB ZDE)!

 

Informace pro studenty navazujícího magisterského studijního oboru IVT:
Výuka se od akademického roku 2015/16 řídí novým studijním plánem. Tento lze nalézt v IS Edison nebo v přehlednější podobě. Studenti se musí povinně zúčastnit předběžného zápisu a navolit si předměty svého OSP, dle pokynů

 

Kombinované studium - 2020/2021