Proč studovat u nás

Informační a komunikační technologie patří k oblastem, které zaznamenávají neustálý vývoj a především rostoucí zájem ze strany zaměstnavatelů s možnostmi budoucího uplatnění. Jedním z prvních důvodů, proč začít studovat informatiku, je určitě vysoká míra uplatnění absolventů IT oborů, což pro naše absolventy platí bezezbytku. Je to dáno nejen nabídkou oborů, které mají úzkou vazbu na požadavky praxe, ale také velkou poptávkou po kvalitních IT odbornících (www.e15.cz). 

 

 

Možnost kariéry v oblasti IT a uplatnitelnost neustále roste

 

20 000 chybějících IT odborníků   56 800 průměrný plat v IT segmentu    150+ počet absolventů za rok

 

Důležitým faktorem při výběru studijního zaměření je jak samotná nabídka studijních oborů, předmětů či zaměření, tak i jako možnosti zapojení se do různých projektů, vývojových týmů, apod. Na katedře nabízíme široké spektrum předmětů, které pokrývají oblasti od teoretických základů informatiky, hardwarově zaměřených předmětů, až po specializovaná témata s úzkou vazbou na praktické využití výsledků. Témata bakalářských či diplomových prací se zaměřují na aktuální trendy a velmi často jsou realizována ve vazbě na konkrétní požadavky či zadání z praxe. Studenti mohou absolvovat praxe také přímo v prostředí IT firem.

 

 

Zaměření podle svých preferencí, zájmů a schopností

 

100+ počet odborných předmětů   1 025+ počet studentů na katedře    7% poměr žen mezi studenty    62% poměr Bc. studentů

 

Témata a zaměření  Přehled studijních programů  Mnoho tváří informatiky

 

Při rozhodování o budoucím studiu hraje často také roli místo a zázemí univerzity. Z tohoto pohledu je VŠB-TU Ostrava se svým kampusem na evropské úrovni a patří mezi největší kampusy (situované v jedné lokalitě) ve střední Evropě. Perfektní zázemí pro studium pak jednoznačně nabízí nová budova naší fakulty, která je nejen moderní a hezká, ale především poskytuje profesionální zázemí pro studium, zkoumání, setkávání se a další aktivity. Posuďte sami ...

 

STUDUJ V OSTRAVĚ - STUDUJ NA FEI
www.studujvostrave.cz

 

 

Moderní prostory v jednom z největších univerzitních kampusů ve střední Evropě

 

Když už je uveden kampus a jeho význam při samotném studiu, je stejně důležité zmínit také geografickou polohu naší univerzity, fakulty a katedry. Ostrava dnes patří k velmi rychle se rozvíjejícím regionům, které se mimo jiné zaměřují také na informační a komunikační technologie. V regionu sídlí či funguje celá řada IT firem různé velikosti a Ostrava a její okolí se tak z tohoto pohledu staví na úroveň Prahy či Brna. I když Praha bude vždy hlavním obchodním uzlem nejen pro oblast IT, stále více firem si všímá i našeho regionu, a to jak z důvodů ekonomických, tak s ohledem na množství kvalitních a pracovitých lidí. Tento trend dokresluje například projekt IT4Innovations, který umožnil vybudovat v Ostravě superpočítač, jenž se řadí do žebříčku Top 500 (konec roku 2015 - 48. místo) nejvýkonnějších počítačů světa.

 

 

Dobrá dostupnost a rostoucí prestiž regionu

 

83% studenti přímo z regionu   169 km mezi Ostravou a Brnem   4 500+ počet lůžek na kolejích

 

Přijímací řízení - přihlašte se ke studiu...